Tadeusz Wojciechowski

 

Witam na moich stronach.

Do niedawna, nikt jeszcze nie wiedział, co to jest blog i czemu ma on służyć. Osoby, które kiedyś pisały pamiętnik w wersji papierowej, nie marzyły nawet, że kiedyś będą mogły to zapisać na komputerze i będą mogły podzielić się swoimi przemyśleniami z innymi ludźmi.

W blogu pisanym przeze mnie można znaleźć informacje z każdej dziedziny życia, napisane pod wpływem impulsu. Główną zaletą blogów jest wymiana opinii na interesujący nas w danym momencie temat. Przy indywidualnym blogu prezentuję własne opinie do dyskusji dla innych.

Eksperci z think tanku Evidence Institute przygotowali dla Polskiego Instytutu Ekonomicznego raport na temat cyfrowych wyzwań, przed jakimi stanęła polska szkoła. Trwająca od roku pandemia sprawiła, że uczniowie tylko przez krótki czas uczyli się stacjonarnie, a szkoły i nauczyciele musieli przejść na zdalny tryb kształcenia. Co wywołało ogromne problemy i wiązało się z gigantycznym wysiłkiem ze strony wszystkich – nauczycieli, uczniów i rodziców..

“Mimo wszechobecnej cyfryzacji i rosnącej dostępności narzędzi cyfrowych, zaledwie kilka krajów było gotowych na tę zmianę. Większość krajów doświadczyła znacznych trudności związanych zarówno z brakami technicznymi, jak i dostępnością cyfrowych materiałów dydaktycznych, ograniczonymi kompetencjami nauczycieli i uczniów, a także trudnymi warunkami do nauki w niektórych domach. Cyfrowe technologie edukacyjne były od lat obecne w procesie dydaktycznym, przy znacznym wsparciu państwa i samorządów, jednak w praktyce przed pandemią niewiele szkół w Polsce, ale także w innych krajach, stosowało platformy edukacyjne na szeroką skalę. Obecna sytuacja jest prawdopodobnie najważniejszym eksperymentem w historii edukacji na całym świecie i z pewnością nie pozostanie bez wpływu na wyniki edukacyjne i dalsze losy uczniów, jak i przyszły kształt edukacji” – zauważyli autorzy raportu.

Sytuacja w domu

Sytuacja sprzętowa w polskich rodzinach teoretycznie nie jest zła. Jak wynika z raportu, aż 97 proc. gospodarstw domowych z dziećmi dysponowało w 2019 r. co najmniej jednym komputerem. Jednak 4,5 proc. uczniów nie miało spokojnego miejsca do nauki w domu. To aż 200-250 tys. młodych ludzi. “Dostęp do komputera i łącza internetowego jest w Polsce lepszy niż w innych krajach, jednak w nauczaniu w pandemii dostęp może być ograniczony ze względu na konieczność współdzielenia sprzętu. Problemem może być także brak odpowiednich umiejętności cyfrowych rodziców” – przypomnieli autorzy raportu.

1W efekcie różnego dostępu do infrastruktury, szeregu barier technicznych oraz konieczność współdzielenia sprzętu z rodzeństwem lub rodzicami doszło do “wzrostu luki edukacyjnej na korzyść osób będących w lepszej sytuacji ekonomicznej i z wyższymi umiejętnościami”

2Pandemia zaskoczyła wszystkich – nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Tylko 35 proc. polskich piętnastolatków miało dostęp do platformy edukacyjnej w szkole, a jedynie 15 proc. przyznało, że urządzenia cyfrowe były stosowane do nauczania przed pandemią.

Tylko 5 proc. nauczycieli określiło swoje przygotowanie do prowadzenia zdalnych zajęć jako bardzo dobre, a ok. 40 proc. czuło się przygotowanych w stopniu małym lub umiarkowanym. 8 proc. uczniów oceniało umiejętności swoich nauczycieli na wysokim poziomie, a 26 proc. oceniało je źle. Aż 85 proc. nauczycieli deklarowało brak wcześniejszego doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi edukacji zdalnej. “Nauczanie zdalne wymagało dużego zaangażowania rodziców w edukację dzieci, co częściowo wynikało z przyjętej przez nauczycieli strategii prowadzenia zajęć, sprowadzającej się do zlecania zadań do samodzielnej realizacji” – czytamy w raporcie. 39 proc. rodziców poświęcało 4 i więcej godzin dziennie na wspieranie jednego dziecka w nauce zdalnej. Ogromnym problemem stało się m.in. monitorowanie aktywności uczniów podczas e-zajęć. W wielu przypadkach po prostu nie było to możliwe. Eksperci przyznali, że takie monitorowanie pracy uczniów “jest ograniczone, co ma negatywny wpływ na ich uczestnictwo w zajęciach i spadek zaangażowania”. 47 proc. uczniów w okresie pandemii zdecydowanie częściej korzystało ze smartfona, a także przyznało się do przeglądania stron i aplikacji niezwiązane z lekcjami w trakcie trwania zajęć..

Zadania władzy oświatowej

Władze oświatowe powinny też przeprowadzić “kompleksową diagnozę straty edukacyjnej”, która “jest niezbędna do skonstruowania programów naprawczych”. Konieczne jest też przeprowadzenie wystandaryzowanych badań na dużą skalę

Kształcenie zdalne wymaga zmiany metodyki nauczania i metod oceniania uczniów. Niezbędne jest przygotowanie planów wprowadzenia hybrydowej formy nauczania uwzględniającej zarówno zajęcia stacjonarne, jak i zdalne” – tak brzmi jedna z konkluzji.

MOJE KSIĄŻKI - czasami piszę, a oni wydają

Ludzie wierzą w przeznaczenie. Cudowne jest jak jakaś niewidzialna ręka kierując naszym losem splata go z najpiękniejszym uczuciem jakie człowiek może dać drugiemu człowiekowi – z miłością. O takiej cudownej miłości opowiada niniejsza powieść. Dwoje już nie młodych osób po tragicznych przeżyciach w młodości, spotykają się i dają sobie prawdziwe szczęście. Ich życie i miłość jednak nie jest usłane różami. Muszą przezwyciężyć wiele przeszkód, aby być razem. Cud miłości to zwierzenia Adama, głównego bohatera powieści, który przy łóżku umierającej, najukochańszej żony, opowiada o swoich najcudowniejszych latach życia młodemu literatowi, który w przyszłości ma zostać mężem córki, będącej jednym z ważnych ogniw ich związku od samego początku.

CUD MIŁOŚCI  wydawnictwo: Evanart

Jeżeli wstąpiłeś do gangu, jeżeli nazywają cię „kibolem”, jeżeli należysz do przestępczego świata, to nie myśl, że tak łatwo zerwiesz z przeszłością. „Ministrant diabła” jest książką opowiadającą o młodym mężczyźnie, który chce skończyć z przestępczym życiem. Okazuje się, że nie jest łatwo wyrwać korzenie ze środowiska, w którym dorastało się i żyło przez wiele lat. Tomek – główny bohater, przeżywa wielką wewnętrzną przemianę po tym, jak ginie niewinna kobieta, a on trafia na kilka lat do więzienia. Po odpokutowaniu winy ucieka od dawnego świata. Zaszywając się na odludziu, daleko od cywilizacji, postanawia zamazać swoje młodzieńcze winy, chce żyć dla ludzi. Spotyka prawdziwą, wielką miłość. Dzięki niej staje się innym człowiekiem, poznaje inny świat i umacnia się w swoim postanowieniu zmiany. Jednak macki świata przestępczego oplatają go i nie pozwalają tak łatwo zerwać z dawnymi współtowarzyszami. Tomek musi walczyć ze swoimi kumplami z gangu, a walka kończy się tragicznie – bezsensowną śmiercią. Książka opowiada o miłości, wielkim poświęceniu, walce o przetrwanie, a przede wszystkim o wielkiej przemianie, jakiej dokonał młody chłopak w swoim życiu. Jest relacją dorosłego mężczyzny, który postanawia udowodnić, że młode pokolenie można ratować nie poprzez stawianie im zakazów, nakazów, często bzdurnych norm, ale poprzez miłość, zrozumienie i wskazywanie sensu życia.

MINISTRANT DIABŁA  Wydawnictwo: Papierowy Motyl

To biografia mojego przyjaciela księdza Edwarda Domańskiego. Pozycja ta skierowana jest do wszystkich, którzy znali księdza, a jest to postać nietuzinkowa. Niestety ksiądz Domański zmarł 17 maja 2012 r. Tym bardziej warto zapoznać się z jego ciekawym życiorysem. W publikacji zawarte są również informacje historyczne z czasów przemiany ustrojowej naszego państwa i roli księży w tym procesie.

50 LAT SŁUŻBY BOGU   wydwnictwo: św. Krzyża Opole

MOTTO PODRÓŻNIKA

Istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej

Ryszard Kapuściński
„Podróże z Herodotem”

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj

Mark Twain
pisarz

Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów dnia codziennego. Nie rozwiązują ich bezpośrednio, jednak pomagają przewartościować i spojrzeć na nie jakby z drugiego brzegu rzeki.

Martyna Wojciechowska
podróżniczka

Głubczyce, Poland

+48 000 000 000